Отговор на МОСВ от м.август 2013 относно проекта за застрояване на Карадере

През лятото на 2013 г. мрежата за гражданско действие BlueLink.net внесе искания за обществена информация относно искането за инвестиционен клас А на проекта за застрояване на Карадере. Министерство на икономиката и Агенцията за инвестиции отказаха информация, но министърът на околната среда и водите Искра Михайлова отговори. Приложен тук е отговорът й, в който се систематизират процедурите за екологична оценка, през които би трябвало да премине проектът. На 13 април 2014 г. министър Михайлова заяви пред медиите, че за Карадере няма инвестиционни намерения в РИОСВ Бургас.

Сподели