Становище на Коалиция за климата относно предложението за актуализация на ПМС № 86 и рестартиране на работата на КСЕЗС

Коалиция за климата - България счита, че предложеният проект за актуализация на Постановление на Министерски съвет № 86 от 2020 г. за Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) не отговаря както на ключови изисквания на европейското законодателство, така и на множество цели и етапи, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектът е предложен за обществено обсъждане в Strategy.bg от 30.06.2023 г.

Считаме, че предложеният модел на основен състав на КСЕЗС на практика дублира Националния експертен съвет в чл. 3 т. 4 към Закона за ограничаване изменението на климата, а разширеният състав на КСЕЗС дублира почти изцяло сегашния състав на КСЕЗС. Така предложените изменения за актуализация на ПМС № 86 поставят в изолация стотици представители на заинтересованите страни, участници в тематичните Ресорни комисии. Участниците в Ресорните комисии през 2022 г. за първи път имаха възможност реално да работят равнопоставено с експертите от различните ведомства по хоризонталните политики на Зелената сделка. Изисквания за широк хоризонтален диалог не без основания са заложени в решението за одобрение на НПВУ.

Подкрепяме всяка актуализация на амбициите на България в областта на политиките за преодоляване на предизвикателствата от климатичните промени, но за съжаление в предложеното изменение на ПМС № 86 липсва друг важен аспект – необходимостта във всички ведомства да се създава капацитет, както на политическо, така и на експертно ниво, без който капацитет България няма как да компенсира дългогодишното си изоставане в областта на климатичните и енергийни политики и цели, което вече се отразява на конкурентоспособността на българската икономика, явен пример за което е състоянието на енергийния ни сектор през 2023 г. 

Детайлната позиция на Коалицията ще намерите в прикачения файл.

Сподели