Юридическо ръководство за екологична справедливост (на английски език)

Юридическо ръководство за общности, които търсят екологична справедливост

Юридическото ръководство е предназначено за общности, които търсят екологична справедливост. В близо 100 страници, написани на достъпен език, ръководството разглежда набор от правни похвати, които се прилагат от екологични организации по света. Наред с тях са представени и възможности от гражданската и наказателна система на международно, регионално и транснационално ниво. Ръководството съдържа множество препратки към повече информация и контакти за повишаване на юридическия капацитет на неправителствените организации.

В отделно приложение има справка за полезни документи и информация относно правни институции в Африка, Латинска Америка, Европа, САЩ и на международно ниво.

Документът е резултат от сътрудничеството на голяма група от международни университети и граждански организации в рамките на проект EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, в който от българска страна участва За Земята.

Краткото обобщение е тук: http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Legal-manual-final.pdf

Пълното ръководство може да бъде изтеглено от тук: http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/EJOLT_report_17.pdf

Приложението е тук: http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Annex-report-17.pdf

Сподели       

Коментари

снимка на Pavel Antonov
Pavel Antonov каза: Отличен ресурс, който ще споделим и с участниците в проекта за правна и журналистическа подкрепа на общностите, засегнати от енергийната и добивна индустрия на Центъра за екологично право и БлуЛинк.нет.