Форум "Време за действие" 2016

Форум “Време за действие” 2016 е ежегодна инициатива на фондация “БлуЛинк”, предоставяща възможност за преглед на темите, с които гражданското общество е било заето през изминалата година. Форумът събира представителите на НПО, експерти и граждани, обединявайки ги в общи теми, които тази година са механизмите за гражданско участие. Ще бъде представен аналитичен доклад за съществуващите механизми за включването на гражданското общество, ще бъде изпробван за пръв път официално онлайн инструментът за подаване на сигнали - signali.bg, а в края на деня ще бъдат връчени наградите “Свободен електрон” за 2015 г., след гласуване за номинираните във фейсбук събитието.


Форумът ще се проведе на 15 януари 2016 г., петък, от 13.00 ч. до 19 ч. в Центърът за култура и дебат "Червената къща", ул. „Любен Каравелов“ 15, София. Вход свободен.

Наградата "Свободен електрон", учредена от БлуЛинк през 2009 г., се присъжда всяка година от управителния съвет на фондацията. Тя има за цел да отличи и популяризира постижения при ползването на информационните технологии и интернет за постигане на целите на гражданското общество. В рамките на Форум “Време за действие” ще се присъдят две награди, номинираните са: Инициатива "Правосъдие за всеки", Блог за економика на Димитър Събев, Общество.бг и Маргиналия. Повече за наградата и начините на гласуване тук

Програма

Форум "Време за действие"
Червената къща, зала Гъливер, 15.01.2016, петък

 

Механизми за гражданско участие - представяне на доклад и дискусия, координатор БлуЛинк
13.30 ч. - откриване и представяне на доклад, Павел Антонов и Тома Белев
14.00 ч. - коментари и поставяне на находките в широкия контекст на НПО законодателство - БЦНП, ФГУ, Център за изследване на демокрация, НПО Линкс, Коалиция "За да остане природа", други

 

15.30 - 16.00 Пауза: чай и бисквити

Политики и нови инструменти за гражданско и НПО участие - координатори БлуЛинк и Общество.бг

16.00 Откриване и презентации на партньори
16.20 Представяне на законодателна рамка, политики и съществуващи инструменти - Т.Ялъмов, Л.Панов
16.40 Представяне на новия инструмент Signali.bg и симулационна игра
17.15 Заключителна дискусия

Церемония по връчване на наградата "Свободен електрон" за 2015 г.
18.00 - 18.45 ч.

Чаша вино и хапки за участниците
19.00 ч.

Наградата "Свободен електрон" за 2015 г. се връчва в рамките на проект „YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие”, изпълняван от фондация БлуЛинк в партньорство с Инит Лаб и Общество.бг и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от Фондация “БлуЛинк” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg
 

Сподели