МОСВ да се ангажира с реално гражданско участие при вземането на решения: Становище на BlueLink.net

До Г-жа Нона Караджова
Министър на околната среда и водите

Уважаема госпожо Караджова,

В отговор на обявената на сайта на МОСВ консултация с обществеността, в качеството си на представител на електронната мрежа BlueLink.net, споделям с Вас следното


СТАНОВИЩЕ

На фондация „БлуЛинк“ по проекти за изменение и допълнение на правилниците, регламентиращи дейността на Висшия експертен екологичен съвет, Националния съвет по биологично разнообразие и Висшия консултативен съвет по водите към МОСВ.

Позволете в началото  да направя отново едно важното разяснение.  При формулирането на настоящото становище, както и във всичките си дейности, BlueLink.net се ръководи единствено и само от мисията си да насърчава използването на информационните технологии за активно гражданско общество и природосъобразна устойчивост. Създаването на електронната платформа за НПО представителство „Е-вот“ и поемането на функциите на електронен секретариат за желаещите да се възползват от нея организации бяха част от изпълнението на тази мисия. Но BlueLink.net не е формална коалиция, членско сдружение, „шапка“ или „обединение“ на  организации. BlueLink.net e създадена от единомислещи организации и личности като фондация в обществена полза и с ясно дефинирани цели, сред които:
- да способства за опазване и съхраняване на околната среда;
- да подпомага развитието на демокрацията и гражданското общество;
- да съдейства за утвърждаване на нормите и ценностите на Обединена Европа в България; и
- да насърчава развитието; eфективността и единодействието на неправителствения и нестопански сектор.

В лицето на държавната администрация, и в частност на МОСВ от 1998 г. насам сме търсили – и често  намирали –  съмишленик и партньор за изпълнение на тези цели. Високо ценим и подкрепяме ролята на МОСВ като институция – пионер в областта на достъпа на гражданите до информация и вземане на решения, в духа на конвенцията от Орхус  (1998) и останалите правни норми на ЕС в тази област. Наясно сме с трудностите, свързани с обезпечаването на реално и демократично гражданско участие във вземането на решения в областта на околната среда, и сме готови, както досега, да партнираме с МОСВ и останалите държавни институции за постигането му.

Тъкмо затова напълно добронамерено за пореден път изразяваме категоричното си становище, че въведените правилници, регламентиращи дейността на Висшия експертен екологичен съвет, Националния съвет по биологично разнообразие и Висшия консултативен съвет по водите, и проектите за тяхното поредно изменение и допълнение, предмет на настоящата консултация, отдалечават МОСВ и държавата, от реално гражданско участие във вземането на решения относно опазването на околната среда. Намираме, че новопредложените промени на регламентите за участие на неправителствени организации в консултативните органи на МОСВ репродуцират вродените слабости на предходните правилници, срещу които фондация „БлуЛинк“ води процедура 306 / 2011 в Комисията от защита от дискриминация. На мнение сме, че чрез предложените промени МОСВ не търси преодоляване на принципните слабости, които посочихме нееднократно преди и по време на въпросната процедура, а по-скоро се опитва чрез административни хватки да ги наложи на практика, въпреки техните пороци.

Основен симптом на тези вродени пороци на регламентите за участие на НПО, и новопредложения проект за промяна им, е че чрез тях на практика се постига формализиране, ограничаване и контролиране на гражданското участие от страна на МОСВ, вместо да се търси реалното му насърчаването и утилизиране в полза на по-ефективното опазване на околната среда в България. Казано просто, тези регламенти имат за цел да попречат на гражданите и техните организации, които се стремят към опазване на природата, да участват ефективно във вземането на екологични решения. В този смисъл, те противоречат  не само на Орхуската конвенция и европейските правни норми, но и на опазването на околната среда, обществения интерес и политическата воля на правителството в настоящия труден етап на демократизиране и интеграция със структурите и ценностите на Европейския съюз. Както самите регламенти за гражданско участие, така и предложените от МОСВ нови промени към тях, са напълно неадекватни спрямо  дадената преди месец заявка от българското общество чрез протестите на Орлов мост, че продължаващото вече десетилетия погубване на природата в интерес на частни и корпоративни интереси, както и практиките на непрозрачност, задкулисен лобизъм и манипулации, характерни за вземането на решения в държавата, са напълно неприемливи.

В контекста и на оповестения днес пореден мониторингов доклад на ЕС за България Ви призоваваме  като министър да преосмислите подхода на МОСВ спрямо изконното гражданското участие. С негова помощ ековедомството решително следва да заеме полагащата му се ролята на опекун на чистата и здравословна околна среда, а не на инвеститорските интереси, които са в ресора на други държавни структури.  Моля Ви да отмените действащите ограничителни регламенти за гражданско участие. Нека вместо да пилее капацитет и бюджетен ресурс за игра на административни хватки и процедури, които предотвратяват реалното гражданско участие и го подменят с такова на лобистки квази-природозащитни структури, работещи прикрито или открито в интерес на икономически и инвеститорски интереси и в ущърб на природата и гражданското общество в България, МОСВ  да се ангажира с отговорен, градивен и добронамерен процес. В рамките му сме готови да работим съвместно за реално, неограничено и прозрачно гражданско участие в дейността на съветите и органите на МОСВ и държавната администрация.  За тази цел предлагаме среща, на която представители на активно-ангажирани с опазването на околната среда граждански организации да споделят с Вас и екипа Ви визията си, и съвместно да дадем начало на този процес.


             С уважение,
   
Павел П. Антонов
Член на УС – Изпълнителен координатор
Фондация „БлуЛинк”

18.07.2012 г.

Сподели       

Коментари